Integritetspolicy

NAMABI SMYCKE som ansvarig för behandlingen, informerar dig om att enligt bestämmelserna i förordning (EU) 2016/679 av den 27 april (RGPD) och i L.O. 3/2018, den 5 december, om dataskydd och garanti för digitala rättigheter (LOPDGDD), kommer vi att behandla dina uppgifter som vi speglar i denna integritetspolicy.

I denna sekretesspolicy beskriver vi hur vi samlar in dina personuppgifter och varför vi samlar in dem, vad vi gör med det, med vem vi delar det, hur vi skyddar det och dina alternativ angående behandlingen av dina personuppgifter.

Denna policy gäller för behandling av dina personuppgifter som samlats in av företaget med det enda och exklusiva syftet att skicka dina beställningar. 

2. KONTAKT

Social valör: 𝗡𝗔𝗠𝗔𝗕𝗜 S.L
Handelsnamn: NAMABI SMYCKE
e-post: namabijewelry@gmail.com

Whatshap: +44 7537 130564